Chăm sóc sau bán hàng

 • 1. TRÁCH NHIỆM CỦA  CHÚNG TÔI TRONG VÀ SAU QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG SẢN PHẨM

  Nếu trong thời gian từ thời điểm bắt đầu cho đến khi dừng sử dụng sản phẩm nếu

  • Khách hàng bị tác dụng phụ do thuốc nằm ngoài các triệu chứng đã nêu trong hướng dẫn sử dụng thuốc có kiểm chứng của bệnh viện theo chỉ định của Viên Nén Nhất Nhất 9 hoặc theo thực trạng bệnh lý của bệnh nhân yêu cầu bệnh việc đáp ứng điều trị là do thuốc của Viên Nén Nhất Nhất 9 gây ra
  • Sau khi sử dụng thuốc đã theo đúng hướng dẫn sử dụng nhưng không hiệu quả được kiểm định bởi bộ phận nghiên cứu lâm sàng của Viên Nén Nhất Nhất 9 và các chuyên gia trong ngành

  Viên Nén Nhất Nhất 9 sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu các chi phí liên quan gồm

  • Hoàn tiền sản phẩm cho khách hàng.
  • Chịu toàn bộ các chi phí liên quan tới khám và chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh do Viên Nén Nhất Nhất 9 chỉ định.
  • Lưu ý: Chúng tôi sẽ xử lý theo từng trường hợp khách hàng cụ thể để đưa ra giải pháp.

  2. TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

  • Cung cấp trung thực và chính xác các thông tin liên quan tới quá trình sử dụng sản phẩm
  • Nếu có bất kỳ thông tin thiếu chính xác, khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm và bồi thường cho Viên Nén Nhất Nhất 9 theo quy định của Pháp luật.

  3. KÊNH LIÊN LẠC VỚI Viên Nén Nhất Nhất 9 ĐỂ PHẢN ÁNH CÁC VẤN ĐỀ VỀ THUỐC

Lên đầu trang